کلینیک درمان زخم | درمان زخم بستر | درمان زخم پای دیابتی | الو زخم
کلینیک الو زخم در ونک تهران با متخصصین کارامد موفق در درمان زخم پای دیابتی ، زخم جراحی ، زخم بستر ، زخم وریدی و …

تجربه هایی از زخم بستر

زخم بستر به آسيب وارده در قسمتی از پوست گفته می شود که معمولاً در اثر نشستن يا خوابيدن طولانی در يک حالت ثابت ايجاد می شود.

تجربه هایی از زخم بستر و درمان آن

تجربه هایی از زخم بستر

وقتی يک شخص مدت ها در بستر بماند و تغير وضيعت ندهد ، فشار زياد در قسمت های خاص از بدن که با بستر در تماس است وارد می آيد.

زخم بستر به اصطلاح از سايده گی زياد بدن به سطح بستر، ايجاد مز شود و بعضی از مردم آنرا بنام زخم فشار نيز ياد می کنند.

اين حالت بيشتر در قسمت از استخوان های بدن مانند کمر، ستون فقرات و ران ها پيدا می شود.

چون درين قسمت ها فشار زياد تر به پوست بدن وارد می شود و چربی کمتر به خاطر محافظت بدن وجود دارد.

اين کار جريان خون را کم می سازد و در پوست ساييده شده زخم بوجود می آورد.چه کسانی دچار زخم بستر می شوند؟

افرادی بيشتر در معرض خطر زخم بستر می گيرند که قادر به حرکت وضيعت بدنی نباشند، اين گونه افراد را بيشتر سالمندان و افرادی فلج تشکيل می دهند.

برای جلوگيری از زخم بستر،از تماس پوست مريض با عرق، ادرار و رطوبت جلوگيری کنيد.

افراديکه دچار شکستگی شديد ران شده باشندو کسانيکه رژيم غذايی معتدل ندارند مانند:

اشخاص سؤ تغذی، افراد يکه در مثانه مشکل دارند و افرادی که هوشياری ذهنی کمتر دارند، نيز با خطر زخم بستر مواجه اند.علايم زخم بستر :

اگر زخم بستر پيشرفته شود سوراخ شده و امکان مداخله مکروبها به سيتم خون پيدا می شود .

داکتر عبدالغفور همدرد در مورد علايم و خطرات زخم بستر می گويد: “اگر زخم بستر پيشرفته شود سوراخ شده و امکان مداخله مکروبها به سيتم خون پيدا می شود .

در اين صورت مريض به امراض گوناگون دچار شده، حتی زخم، کرم کرده و سبب درد شديد برای مريض جا مانده شده می تواند.

لکه های سياه رنگ به همان قسمت که زخم است پيدا می شود.چطور می توان از مواجه شدن به زخم بسترجلوگيری کرد؟

درمان زخم بستر و راه های جلوگيری آن شامل کاهش فشاری که موجب زخم می شود، درمان خود زخم و بهبود رژيم غذای می باشد.

تغذيه مريضان زخم بستر، باعث جورشدن زخم می شود و بدن درين حالت به مواد که کالوری و پرويتن دار، مانند: گوشت، پنير، مرغ، ماهی ضرورت دارد.

تدابير وقايوی! وضيعت بدن مريض را هر يک ساعت بعد، يک بار تغير دهيد، در زمستان برای مريض از دوشک نمدی استفاده کنيد و مواظب خوراک و آفتاب دادن لباس و جای خواب مريض باشيد..
 از تجربه يک خانم

خانمی که شوهرش فلج است به خاطر جلو گيری از زخم بستر شدن شوهرش تجاربی را انجام داده است :

وضيعت بدن مريض را هر يک ساعت بعد يک بار تغير ميدهم، در زمستان برايش از دوشک نمدی استفاده می کنم. بدن بيمار را بعد از شستن ، طبق هدايت داکتر مرحم گذاشته چرب می کنم و هر چه برايش می پزم کوشش می کند بيشتر مايع باشد.از تماس پوستش با عرق، ادرار و رطوبت بدن جلوگيری می کنم، از خوابيدن مستقيمش به روی کمر و ستون فقرات و ران ها جلوگيری می کنم.قسمی که بالشتک های خورد ساخته پائينتر از عينک های زانويش می گذارم تا از تماس استخوان هايش با بستر جلوگيری کند. از همه مهمتر اينکه رخت خوابش را هميشه آفتاب می دهم.

مشاوره تلفني و آنلاين رايگان درمان انواع زخمها – 09362399484

Share

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09362399484