کلینیک درمان زخم | درمان زخم بستر | درمان زخم پای دیابتی | الو زخم
کلینیک الو زخم در ونک تهران با متخصصین کارامد موفق در درمان زخم پای دیابتی ، زخم جراحی ، زخم بستر ، زخم وریدی و …

زخم های عروقی

زخم های عروقی : کلینیک درمان زخم الوزخم مرجع درمان انواع زخم ها در تهران می باشد. مختصري راجب عملكرد شريان و وريد بدانيم ، تا علت و درمان زخم هاي وريدي و شرياني را راحت تر بشناسيم .

زخم های عروقی (شريانی و وريدی)

زخم های عروقی
زخم های عروقی

يكي ديگر از أنواع زخم هاي مزمن ، زخم هايي هستند كه به دليل اختلالات عروقي إيجاد و درمانشان مزمن ميشود. زخم هاي عروقي در دسته بندي زخم هاي مزمن به دو دسته ي شرياني و وريدي تقسيم ميشوند . ابتدا يك توضيح مختصري راجب عملكرد شريان و وريد بدانيم ، تا علت و درمان زخم هاي وريدي و شرياني را راحت تر بشناسيم .

سرخ رگ ، در عربي شريان و در زبان انگليسي Artery ناميده ميشود . وظايف سرخ رگ ها رساندن خون از قلب به ساير اندامهاي بدن مي باشد . ديواره سرخ رگ نسبت به سياه رگ ضخيم تر است اما با قطر داخلي كمتر نسبت به سياه رگ . سرخ رگ ها خون روشن (حاوي اكسيژن) را از قلب به سمت بافتهاي بدن منتقل ميكنند .

سياه رگ ، در عربي وريد و در انگليسي Vein ناميده ميشود . وظيفه برگشت خون از اندامها به سمت قلب را دارد . سياه رگ ها خون تيره (حاوي دي أكسيد كربن ) را از اندامها به قلب منتقل ميكنند. 

ديواره ي سياهرگ نسبت به سرخ رگ نازكتر است اما قطر بيشتري داشته و خاصيت ارتجاعي كمتري دارد . در سياهرگ ها دريچه هاي لانه كبوتري وجود دارد كه اين دريچه ها باعث ميشوند خون از اندامهاي تحتاني (دست و پا ) بهتر به سمت قلب حركت كند .  ايستادن زياد ، كم تحركي و نارسايي قلبي باعث تخريب اين دريچه ها شده و در نتيجه خون در سياهرگ ها تجمع كرده و شخص دچار بيماري واريس ميشود . در مراحل شديد تر واريس زخم هايي روي ساق پا إيجاد ميشوند كه درمانشان زمان بر و براي بيمار رنج آور است ، اين زخم ها Venus Leg Ulcer ( زخم وريدي پا ) ناميده ميشوند .

زخم های عروقی
زخم پای دیابتی کاندید آمپوتاسیون (نامه قطع عضو از بیمارستان) _
تاندون و بن اکسپوز(تاندون و استخوان قابل رویت )
بعد از چهار جلسه وکیوم تراپی
خارج کردن بافت مرده و عفونی از زخم و ایجاد خونرسانی و بافت گرانوله( بافت سالم و پر خون) در بستر زخم. 

Share

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09362399484