کلینیک درمان زخم | درمان زخم بستر | درمان زخم پای دیابتی | الو زخم
کلینیک الو زخم در ونک تهران با متخصصین کارامد موفق در درمان زخم پای دیابتی ، زخم جراحی ، زخم بستر ، زخم وریدی و …

انواع زخم

زخم , انواع زخم

زخم چيست؟هرنوع پارگي و ازهم گسيختگي در بافت پوست را زخم ميگوييم .در این مقاله به بررسی انواع زخم ها و فیژیولوژی پوست خواهیم پرداخت.

خطرات زخم بستر

بررسی انواع زخم

پوست بزرگترين ارگان بدن است ، كه وظيفه هاي بسيار مهمي دارد ؛

 • ١- حفظ دماي بدن
 • ٢- حفظ ظاهر بدن
 • ٣- اولين سد دفاعي بدن است ؛ محافظت بدن از ورود ميكرو ارگانيسم ها بر عهده پوست است ؛ زماني كه پوست دچار پارگي يا روزنه ايي باشد كه به داخل بدن راه ورود ميكروارگانيسم وجود داشته باشد ، بدن دچار عفونت خواهد شد .
 • ٤- به عنوان يك اندام حسي ، عملكرد درد و لمس را كنترل ميكند .
 • ٥- متابوليسم و سنتز ويتامين D
 • ٦- حفظ آب و الكتروليت هاي بدن

فيزيولوژي پوست :

انواع زخم
انواع زخم

پوست از سه لايه

 • ١- اپي درم
 • ٢- درم
 • ٣- هيپودرم تشكيل شده است

دسته بندي نوع زخمها بر اساس عمق و اندازه ، نسبت به آسيب ديدن اين لايه ها انجام ميشود (به طور مفصل به آن پرداخته ايم ) .

خطرات زخم بستر را بشناسید.

دسته بندي زخمها:

انواع زخم
انواع زخم

به طور كلي زخمها از نظر:

 • ١- زمان ترميم (حاد و مزمن )
 • ٢- نوع زخم بر اساس علت ( فشاري ، ديابتي ، عروقي ، سوختگي ، جراحي )
 • ٣- سايز زخم ( عميق ، سطحي)

دسته بندي ميشوند.

تلفظ لاتين زخم Wound/Ulcer  ؟

در لاتين زخم به دو صورت تلفظ ميشود كه توضيح آن خالي از لطف نيست ،

زخم وريدي Venus ulcer  ناميده ميشود و زخم بستر pressure Wound  . پس چرا زخم به دو نوع مختلف نام گذاري شده است ؟

اصطلاح Ulcer براي زخم هايي به كار ميرود كه علت آن اختلالات داخلي بدن ميباشد نظير اختلال در خونرساني كه باعث زخم وريدي ميشود( با جزئيات كامل در مبحث زخم عروقي به آن پرداخته ايم ) .

اصطلاح Wound براي زخم هايي به كار ميرود كه علت آن اختلالات بيروني و خارجي بدن است مثال زخم بستر كه علت آن فشار است ( با جزئيات كامل در مبحث زخم بستر به آن پرداخته ايم )

ایجاد تا درمان زخم بستر

زخم هاي حاد :

زخم هاي حاد به زخم هايي گفته ميشود كه مدت زمان ترميم آنها بين ٣ تا ٢١ روز است .  زخمهايي كه ترميم آنها بيشتر از اين زمان به طول انجامد جزء زخمهاي مزمن دسته بندي ميشود .

زخمهاي حاد مانند : زخمهاي جراحي ، بريدگي ، سوختگي ، ارتوپدي و …

 زخم هاي مزمن :

زخمهايي هستند كه مدت زمان ترميم آنها از ٢١ روز تا چندين سال به طول انجاميده است . مثال زخم هاي مزمن بسيار زياد و قابل بحث است كه كل تخصص و مطالب سايت و كلينيك ما درمان زخم هاي مزمن و درمان نشده ي ي سالهاي طولاتي است . زخم هاي حاد با يك بخيه يا پانسمان مناسب ترميم ميشوند ، زخم هاي مزمن هستند كه بيمار را مستاصل و در جست و جوي درمانگر ميكند .

زخم هاي مزمن مانند :

زخم فشاری

زخم فشاری
انواع زخم
 • زخم هاي فشاري : يا همان زخم بستر ، شايع ترين نوع زخم هاي مزمن هستند كه در اثر بي تحركي ، نيروهاي مكانيكي (سايش و كشش ) ، رطوبت ، تغذيه نا مناسب ، كهولت سن و بي اختياري ادراري ( در مبحث زخم بستر به طور مفصل به اين مهم پرداخته ايم ) ، به وجود مي آيند .
 • زخم هاي ديابتي : ديابت سومين علت مرگ و مير در ايران و مهم ترين أنواع زخمها مي باشد كه به صورت ويژه ايي نياز به مراقبت تخصصي دارد .  زخم هاي ديابتي به انواع نروپاتي و ايسكمي يا نروايسكميك دسته بندي ميشوند (در مبحث زخم ديابتي به صورت مفصل به آن پرداخته ايم ).
 • زخم هاي عروقي : اين نوع زخمها به دليل اختلالات خونرساني در اندامها إيجاد ميشود كه به دو نوع : زخم هاي وريدي ( كه دليل آن اختلال در سياهرگها ميباشد ) و زخم هاي شرياني ( كه علت آن اختلال در سرخ رگ ها مي باشد ) دسته بندي ميشوند ( در مبحث زخم هاي عروقي به صورت مفصل به آن پرداخته ايم ).
 • زخم هاي جراحي : زخم هاي جراحي كه در طي ٢١ روز ترميم نيافته اند و بخيه ها دهيسنس ( باز و عفوني شدن محل بخيه جراحي ) شده است ، جزء دسته بندي زخم هاي مزمن قرار ميگيرند و آنها را مشابه پروتكل زخم هاي مزمن درمان ميكنيم .  زخم هاي شايع جراحي كه منجر به عفونت و مزمن شدن ميشوند معمولا زخمهاي شكمي و ارتوپدي هستند .
 • زخم هاي سوختگي : اين نوع زخمها به دليل نوع علت و وسعت زخم در دسته بندي مزمن قرار گرفته اند و روش درمان آنها به مانند زخم هاي مزمن است ، زيرا زخم هاي سوختگي را نميتوان بخيه كرد و نميتوان پانسمان سنتي (در مبحث پانسمان به صورت كامل به آن پرداخته ايم ) روي آن گذاشت و بايد به روشهاي مرطوب و با مراقبت ويژه تري تحت درمات قرار بگيرند . در سوختگي هاي درجه ٢ عمقي به بالا هم كه اعمال جراحي بروي بيمار انجام ميشود (در مبحث سوختگي به صورت مفصل به آن پرداخته ايم ) .
بیشتر بخوانید  درمان زخم بستر در منزل

عوامل مؤثر در ترميم زخم :

انواع زخم
انواع زخم
 • عوامل موضعي
 • عوامل سيستميك

عوامل موضعي :

 • خونرساني نامناسب ( در بيماران ديابتي و زخم هاي عروقي )
 • جراحي نا مناسب ( زخم هاي دهيسنس شده ي جراحي )
 • ميزان رطوبت سطح زخم ( اينكه زخم بسيار خيس يا بسيار خشك باشد در ترميم زخم بسيار مؤثر است .
 • عفونت زخم ( وجود ميكروارگانيسم ها به صورت مستمر در بستر زخم )
 • حركت مداوم عضو ( در بعضي زخم ها براي ترميم نياز به بي حركتي عضو داريم نظير زخم هاي ارتوپدي ، مفصلي و … )

عوامل سيستميك :

 • افزايش سن
 • سوء تغذيه و نرسيدن مواد مغزي و ويتامين ها به بدن
 • راديوتراپي و شيمي درماني
 • بي تحركي ( كاهش گردش خون مؤثر)
 • استعمال دخانيات ( سيگار)
 • چاقي ( علت معمول اكثر زخم هاي جراحي دهيسنس شده ، زخم هاي بستر، زخم هاي وريدي و واريسي چاقي بوده است)
 • داروهاي تضعيف كننده سيستم ايمني
 • بيماري هاي زمينه ايي و بدخيمي ها ( ديابت ، بيماري عروقي و سرطانها و …)

 بررسي زخم :

براي اينكه درمان درست را انتخاب كنيم نياز داريم تا ابتدا تشخيص درستي از زخم و نوع آن بدهيم ، در بررسي زخم نكات مهم وجود دارد كه در ذيل به آن اشاره ميكنيم.

 • سوابق بيمار :
 • مدت زماني كه زخم إيجاد شده است
 • سابقه قبلي زخم
 • سابقه خانوادگي
 • سابقه استعمال دخانيات
 • سابقه جراحي كه مربوط به إيجاد زخم باشد (جراحي عروقي)
 • بررسي آلرژي به دارو يا لباس و زيور آلات و شوينده ها
 • محل زخم :

محل زخم به تشخيص بيماري كمك بسياري ميكند ؛

 • زخم هاي ديابتي اندام تحتاني را درگير ميكند ؛ خود زخم هاي ديابتي به دو نوع تقسيم ميشوند كه هر در هر دو نوع محل زخم به تشخيص كمك ميكند ؛ مثال در زخم هاي ديابتي ايسكمي ، نوك انگشتان و پاشنه پا درگير است و در زخم هاي ديابتي نروپاتيك معمولا كف و قوزك پا درگير است .
 • زخم هاي عروقي در ساق پا بين زانو قاعده پا را درگير ميكنند .
 • زخم هاي فشاري معمولا نقاطي كه هنگام بي تحركي تحت فشار هستند را درگير ميكنند .
 • رنگ زخم :
 • زرد : زخم عفوني و اسلافي
 • قرمز : زخم داراي بافت گرانوله و سالم
 • سياه : زخم نكروتيك و كانون عفونت و هجوم ميكروارگانيسم ها
 • اندازه زخم
 • زخم هاي ديابتي از نوع نروپاتي معمولا وسعت زيادي ندارند .
 • زخم هاي بستر وسيع و محيط بيشتري را درگير ميكنند .
 • زخم هاي عروقي وسعت زيادي ندارند .
 • لبه هاي زخم

لبه هاي زخم به شناخت عوامل إيجاد كننده كمك ميكند .

 • لبه هاي به داخل و بيرون زخم برگشته
 • لبه هاي سفيد (خيس خورده)
 • لبه هاي با حاشيه منظم و نامنظم (عروقي)
 • لبه هاي قطور ( كالوس)
 • لبه هاي قرمز و دردناك ( عفوني )
 • لبه هاي كبود ( فشار بيش از حد به ناحيه ، بانداژ نا مناسب )
 • عمق زخم
 • پوست اطراف زخم : بررسي پوست اطراف زخم بسيار در تشخيص زخم مؤثر است . مثال پوست اطراف زخم ديابتي بسيار شكننده و براق است . پوست اطراف زخم هاي عروقي به رنگ بنفش تيره و سفت شده است . پوست اطراف زخم هاي در اثر بي اختياري ادرار و مدفوع خيس خورده و سفيد رنگ است ، پوست اطراف زخم هاي دهيسنس شده ي جراحي ملتهب و دردناك است و …
 • ميزان و نوع ترشحات زخم :
 • زخم هاي عفوني ترشحات زرد رنگ و بد بو و بسيار زياد دارند.
 • زخم هاي نكروتيك فاقد ترشحات و بسيار خشك هستند .
 • زخم هاي گرانوله و در حال ترميم ترشحات خوني با رنگ روشن و مقدار كم دارند.
 • درد : در بررسي زخم ، درد بسيار حائز اهميت است از اين جهت كه ميتوان تشخيص نوع زخم را با درد مطمئن تر كرد.
 • بيماراني با زخم هاي ديابتي از نوع نروپاتي أصلا هيچ دردي در هنگام لمس زخم إحساس نميكنند .
 • بيماراني با زخم هاي عروقي به هنگام لمس درد شديدي دارند و حتي موقع شست و شوي زخم بي طاقت ميشوند .
 • بيماران با زخم هاي عفوني جراحي معمولا درد متوسط دارند .

زخم دیابتی ، کاندید آمپوتاسیون از مچ ( قطع عضو ) ، درمان با کنترل قند و عفونت ، دبریدمان جراحی بافت نکروز ( بافت مرده) .
.
.
@alozakhm .
.
#زخم
#زخم_پای_دیابتی
#زخم_دیابتی
#الوزخم
#دیابت
#تهران
#وکیوم_تراپی
#زخم_عفونی
...

یک روش درمانی استاندارد ، که از فشار منفی کنترل شده برای ترمیم زخم ها استفاده می کند.
این روش برای درمان و بسته شدن رخم های حاد و مزمن استفاده میشود.
استفاده از فشار منفی در بسته شدن زخم با خلاء، عفونت زخم را از طریق مکش خارج می کند. این امر موجب افزایش جریان خون به زخم (با ایجاد رگ های خونی) و افزایش تکثیر سلولی می شود. یکی دیگر از مزایای مهم حذف ترشحات، کاهش میزان باکتری است که خطر ابتلا به عفونت های زخم را کاهش می دهد. بسته شدن زخم با دستگاه خلاء، تشکیل بافت جدید را افزایش می دهد که نقش مهمی در بهبودی زخم دارد.
. .
.
@alozakhm .
.
Www.alozakhm.com
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
.
.
#زخم_پای_دیابتی
#زخم_بستر
#تهران
#ایران
#زخم_عفونی
#وکیوم_تراپی
#زخم_عروقی
#کلینیک_زخم
#الوزخم
...

مشاوره تلفنی رایگان زخم
.
.
.
@alozakhm
.
.
#الوزخم
#کلینیک_زخم
#زخم_پای_دیابتی
#زخم_عفونی
#درمان_زخم
#مشاوره_رایگان
#قطع_عضو
#عفونت_جراحی
#ایران
#استومی
#تهران
#زخم
...

استفاده از تشک های مواج: استفاده از تشک های مواج باعث می‌شود که فشار وارد بر زخم کاسته شود و خون بیشتری در سلول‌ها جهت تسریع بهبودی زخم جریان داشته باشد.
تغذیه: وضعیت تغذیه می‌تواند تأثیر فراوانی بر بهبودی زخم بستر داشته باشد. استفاده از پروتئین و سبزیجات و میوه جات تازه (مخصوصاً میوه‌های حاوی ویتامین ث) و زینک نقش بزرگی در بهبودی زخم دارند. همچنین یک برنامه غذایی منظم باعث می‌شود که بدن توانایی ساخت سلول‌های جدید را بدست آورده و زخم سریع‌تر بهبود یابد.
.
.
.
@alozakhm
.
.
#الوزخم
#کلینیک_زخم
#زخم_پای_دیابتی
#زخم_عفونی
#درمان_زخم
#مشاوره_رایگان
#قطع_عضو
#عفونت_جراحی
#تهران
#زخم_بستر
#پیشگیری
#پیشگیری_زخم_بستر
...

کنترل رطوبت :
رطوبت یکی از عوامل اصلی ایجاد زخم بستر می باشد . جهت کنترل رطوبت ، روزانه ملحفه یا زیرانداز بیمار تعویض گردد ، استحمام یک روز در میان انجام شود و بعد از استحمام پوست کامل خشک شود و از کرم های محافظ (barrier) برای کل بدن استفاده شود.
.
. .
@alozakhm
.
.
#الوزخم
#کلینیک_زخم
#زخم_پای_دیابتی
#زخم_عفونی
#درمان_زخم
#مشاوره_رایگان
#قطع_عضو
#عفونت_جراحی
#تهران
#زخم_بستر
#پیشگیری
#پیشگیری_زخم_بستر
...

پیشگیری از زخم بستر
تغییر وضعیت خواب بیمار: تغییر وضعیت خواب بیمار باعث می‌شود که فشار وارد بر زخم کاسته شود. لذا هر چند وقت باید وضعیت خواب بیمار تغییر داده شود. این راه، اولین و اصلی ترین اقدام برای پیشگیری از ایجاد زخم بستر به شمار می‌رود.
.
.
.
@alozakhm
.
.
#الوزخم
#کلینیک_زخم
#زخم_پای_دیابتی
#زخم_عفونی
#درمان_زخم
#مشاوره_رایگان
#قطع_عضو
#عفونت_جراحی
#تهران
#زخم_بستر
#پیشگیری
#پیشگیری_زخم_بستر
...

زَخم بَستر : به آسیب بافت بدن (شامل پوست٬ درم٬ اپیدرم و ماهیچه) در اثر ایجاد فشار درازمدت بر یک یا چند نقطه از بدن گفته می‌شود. خوابیدن طولانی‌مدت در یک وضعیت ثابت، سائیدگی در صندلی یا بستر، استفاده از لگن بیمار نامناسب یا کشیدگی با ملحفه می‌تواند به بخشی از پوست یا بافت بدن آسیب بزند.
زخم بستر اغلب در بخش‌های استخوانی بدن ایجاد می‌شود زیرا در این قسمت‌ها فشار بیشتری بر پوست وارد می‌شود و چربی کمتری برای محافظت از این ناحیه وجود دارد. باید بدانید که مشکل زخم بستر اغلب در نقاط باسن، شانه، پوست، در امتداد ستون فقرات، پشت دست و یا کمر، پاشنه، مچ پا و یا پوست پشت زانو اتفاق می‌افتد. .
.
.
.
@alozakhm .
.
.
#الوزخم
#کلینیک_زخم
#زخم_پای_دیابتی
#زخم_عفونی
#درمان_زخم
#مشاوره_رایگان
#قطع_عضو
#عفونت_جراحی
#تهران
#زخم_بستر
#پیشگیری
#پیشگیری_زخم_بستر
...

4- بي حركت نگه داشتن عضو و Off Loading : در درمان زخم پاي ديابتي برداشتن فشار از محل زخم بسيار مهم است كه اين كار را معمولا با ابزار و كفش هاي آماده Off Loading , TCC انجام ميدهيم . .
5- پانسمان مناسب : پانسمان مناسب پانسماني است كه علاوه براينكه رطوبت مناسب زخم را بالانس نگه ميدارد ، بتواند از ورود ميكروارگانيسم ها به زخم جلوگيري كند .
.
@alozakhm .
.
#الوزخم #كلينيك_زخم #زخم_ديابت #زخم_بستر #زخم_پاي_ديابتي
#پانسمان
#پانسمان_زخم
#تهران
...

در ادامه اصول درمان زخم دیابتی
.
.
3- برقراري جريان خون مناسب : زخم هاي ديابتي از هر نوعي كه باشند ، براي ترميم نياز به جريان خون مناسب دارند ، در ديابتي ها اين اختلال شديدا مشهود است و با درمان اختلال خونرساني ٥٠٪؜ از راه را رفته ايم . براي اين كار بيمار را به يك متخصص جراح عروق معرفي ميكنيم . متخصص جراح عروق با يك بررسي غير تهاجمي (سونرگرافي داپلر ، اسكن و ... ) قادر به تشخيص گرفتي عروقي ميباشد و اگر گرفتي شديد نباشد توسط دارو و در صورت شديد بودن با آنژيوگرافي اختلال عروقي رو برطرف ميكنند .
@alozakhm .
.
.
.
#زخم_پای_دیابتی
#زخم_دیابت
#درمان_زخم
#الوزخم
#کلینیک_زخم
#زخم
#تهران
#زخم_عفونی
#alozakhm
...

در ادامه اصول درمان زخم دیابتی .
2- كنترل عفونت : كنترل عفونت نيازمند تشخيص درستي از ميزان عفونت موجود در زخم است كه با انجام آزمايشات به آن دست پيدا ميكنيم . بعد از تشخيص عفونت حتما بيمار را به يك متخصص عفوني ارجاع ميدهيم جهت مصرف آنتي بيوتيك هاي مناسب . روش ديگر كنترل عفونت شست و شوي مناسب زخم و پا كردن بستر زخم از باكتري ها و ميكروارگانيسم هاي داخل بستر زخم است .
.
.
.
#زخم_پای_دیابتی
#زخم_دیابت
#درمان_زخم
#الوزخم
#کلینیک_زخم
#زخم
#تهران
#زخم_عفونی
...

Share

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09362399484